عنوان : طریقه نوشتن CSS - فایل خارجی در پروژه(متخصصین ایران)درس3
متخصصین ایران طراحی سایت

CSS خارجی

یکی از روشهای تعریف css استفاده از روش External Style Sheet میباشد.

برای داشتن طراحی سایت بهینه پیشنهاد میشود که از این روش استفاده کنید.

از CSS خارجی زمانی استفاده میشود که آن style در بیشتر صفحات استفاده شده باشد.
با استفاده از CSS خارجی ، شما با تغییر دادن تنهایک فایل میتوانید ظاهر سایت خود را تغییر دهید.هر صفحه بایستی به CSS Style مورد نظر خود لینک داده شود. بهترین روش برای گذاشتن CSS Style در صفحات وب ، CSS خارجیمیباشد
با استفاده از تگ

  

 

 

در داخل بخش head شما میتوانید یک CSS خارجی تعریف کنید.
مثال :

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSS خارجی را میتوان در هر ویرایشگر متنی نوشت ، CSS Style ها باید با  فرمت css. ذخیره شوند. با استفاده از این سبک در واقع شما از یک Style میتوانید در چندین صفحه از وب سایت خود استفاده کنید.

برای نامگذاری فایل های CSS باید نکاتی را رعایت کرد که در بخش قوانین نام گذاری فایل های CSS  به طور کامل به آن خواهیم پرداخت.
نظر شما درباره این مطلب:
مطالب مشابه

58

Css چیست ؟ (سی اس اس چیست)(متخصصین ایران)مقدمه


متخصصین ایران طراحی سایت

css چیست ؟ الگوهای آبشاری یا روی‌ انداز آبشاری...


Css چیست ؟ (سی اس اس چیست)(متخصصین ایران)مقدمه         (اطلاعات بیشتر)

68

طریقه نوشتن CSS - تگ Style در Head صفحه(متخصصین ایران)درس2


متخصصین ایران طراحی سایت

یکی از روشهای تعریف css استفاده از روش...


طریقه نوشتن CSS - تگ Style در Head صفحه(متخصصین ایران)درس2         (اطلاعات بیشتر)

62

سبک درون خطی ( Inline )(متخصصین ایران)درس1


متخصصین ایران طراحی سایت

این روش از نوشتن css دارای بالاترین اولویت اجرا ...


سبک درون خطی ( Inline )(متخصصین ایران)درس1         (اطلاعات بیشتر)