عنوان : با SQL چه کار هایی میتوان انجام داد ؟(متخصصین ایران)
متخصصین ایران طراحی سایت
 1. SQL  این توانایی را  دارد که یک کوئری (Query) را اجرا کند.
 2. SQL میتواند داده ها را از دیتابیس بازیابی کند.
 3. SQL میتواند رکوردهایی را به دیتابیس اضافه (Insert) کند.
 4. SQL میتواند رکوردها را از دیتابیس واکشی و ویرایش (Update) کند.
 5. SQL میتواندرکوردها را از دیتابیس واکشی و حذف (Delete) کند.
 6. SQL میتواند یک پایگاه داده جدید (New Database) ایجاد کند.
 7. SQL میتواند یک جدول به دیتابیس (New Table) اضافه کند.
 8. SQL میتواند stored procedure  در دیتابیس ایجاد کند.
 9. SQL میتواند  view در دیتابیس ایجاد کند.
 10. SQL میتواند به table ، procedure و view  ها دسترسی تعریف کند.نظر شما درباره این مطلب:
مطالب مشابه

42

SQL چیست ؟ (اس کیو ال چیست)(متخصصین ایران)


متخصصین ایران طراحی سایت

در مدل رابطه‌ای داده‌ها، زبان ساختارمند پرسش‌ها یا اس کیو ال یا سی کوال...


SQL چیست ؟ (اس کیو ال چیست)(متخصصین ایران)         (اطلاعات بیشتر)

76

دستورات DML و DDL در اس کیو ال(متحصصین ایران)


متخصصین ایران طراحی سایت

SQL به دو قسمت تقسیم میشود ...


دستورات DML و DDL در اس کیو ال(متحصصین ایران)         (اطلاعات بیشتر)

78

انواع داده و متغیر در SQL(متخصصین ایران)درس1


متخصصین ایران طراحی سایت

در این قسمت از آموزش sql ، انواع ...


 انواع داده و متغیر در SQL(متخصصین ایران)درس1         (اطلاعات بیشتر)

84

دستور SELECT DISTINCT در sql(متخصصین ایران)درس3


متخصصین ایران طراحی سایت

چنانچه در ستون های مورد جستجو ، موارد تکراری وجود داشته باشد ...


 دستور SELECT DISTINCT در sql(متخصصین ایران)درس3         (اطلاعات بیشتر)

92

دستور مرتب سازی Order By در sql(متخصصین ایران)درس6


متخصصین ایران طراحی سایت

اطلاعاتی که در دستور select در اسکیوال به عنوان خروجی


دستور مرتب سازی Order By در sql(متخصصین ایران)درس6         (اطلاعات بیشتر)

94

دستور Group By در sql(متخصصین ایران)درس7


متخصصین ایران طراحی سایت

از دستور Group By در اسکیوال برای دسته بندی ...


 دستور Group By در sql(متخصصین ایران)درس7         (اطلاعات بیشتر)