38

نمایه (icon)(متخصصین ایران)درس چهارم قسمت3


متخصصین ایران طراحی سایت

مایه (icon) اولین تاثیریه که برنامه شما روی ...


298 بار بازدید شده نمایه (icon)(متخصصین ایران)درس چهارم قسمت3         (اطلاعات بیشتر)

37

قالب (Theme)(متخصصین ایران)درس چهارم قسممت2


متخصصین ایران طراحی سایت

و آموزش قبل با سبک‌های نمایش آشنا شدیم، قالب هم...
 


283 بار بازدید شده قالب (Theme)(متخصصین ایران)درس چهارم قسممت2         (اطلاعات بیشتر)

36

سبک‌های نمایش (styles) (متخصصین ایران)درس چهارم قسمت1


متخصصین ایران طراحی سایت

سبک نمایش پیش‌فرض اندروید، ممکنه...

 


352 بار بازدید شده سبک‌های نمایش (styles) (متخصصین ایران)درس چهارم قسمت1         (اطلاعات بیشتر)

35

فهرست‌های سفارشی (Customized Lists) (متخصصین ایران)درس سوم قسمت5


متخصصین ایران طراحی سایت

تو آموزش قبلی یاد گرفتیم که چطور یک فهرست ساده درست کنیم. حالا می‌خوایم...


326 بار بازدید شده فهرست‌های سفارشی (Customized Lists) (متخصصین ایران)درس سوم قسمت5         (اطلاعات بیشتر)

34

فهرست‌ها (Lists)(متخصصین ایران)درس سوم قسمت 4


متخصصین ایران طراحی سایت

یکی از مواردی که تو خیلی از برنامه می بینید فهرست ...

 


296 بار بازدید شده فهرست‌ها (Lists)(متخصصین ایران)درس سوم قسمت 4         (اطلاعات بیشتر)

33

دکمه‌ها(متخصصین ایران)درس سوم قسمت3


متخصصین ایران طراحی سایت

تا اینجا هرجا خواستیم از دکمه استفاده کنیم، از همون نوع ...
 


326 بار بازدید شده دکمه‌ها(متخصصین ایران)درس سوم قسمت3         (اطلاعات بیشتر)

32

صفحه‌بندی (layout)(متخصصین ایران)درس سوم قسمت2


متخصصین ایران طراحی سایت

خوب تا الان به طور پیش فرض از صفحه‌بندی نسبی...


274 بار بازدید شده صفحه‌بندی (layout)(متخصصین ایران)درس سوم قسمت2         (اطلاعات بیشتر)

31

واحدهای اندازه‌گیری(متخصصین ایران)درس سوم قسمت 1


متخصصین ایران طراحی سایت

وقتی که برای اندازه‌های مختلف صفحه می خوایم برنامه درست کنیم...
 


294 بار بازدید شده واحدهای اندازه‌گیری(متخصصین ایران)درس سوم قسمت 1         (اطلاعات بیشتر)

30

اشکال زدایی (debug) برنامه (متخصصین ایران)درس دوم قسمت 9


متخصصین ایران طراحی سایت

در این مطلب می‌خوایم یه مقدار بیشتر به روش‌های خطایابی های ...

 


288 بار بازدید شده اشکال زدایی (debug) برنامه (متخصصین ایران)درس دوم قسمت 9         (اطلاعات بیشتر)

29

درک امنیت و اجازه ها (permission) (متخصصین ایران)درس دوم قسمت8


متخصصین ایران طراحی سایت

ممکنه تا بحال موقع دانلود و نصب یه برنامه اندرویدی توی گوشیتون...


291 بار بازدید شده درک امنیت و اجازه ها (permission) (متخصصین ایران)درس دوم قسمت8         (اطلاعات بیشتر)

28

ساختن و استفاده از منابع (Resources) (متخصصین ایران)درس دوم قسمت 7


متخصصین ایران طراحی سایت

وقتی دارید برنامتون رو می‌سازید احتمال زیاد از منابع بیرونی ...


517 بار بازدید شده ساختن و استفاده از منابع (Resources) (متخصصین ایران)درس دوم قسمت 7         (اطلاعات بیشتر)

27

استفاده از مفاهیم ضمنی (implicit intents)(متخصصین ایران)درس دوم قسمت6


متخصصین ایران طراحی سایت

حالا که خوب مفاهیم آشکار رو متوجه شدیم، وقتشه ...


352 بار بازدید شده استفاده از مفاهیم ضمنی (implicit intents)(متخصصین ایران)درس دوم قسمت6         (اطلاعات بیشتر)

26

استفاده از مفاهیم آشکار (explicit intents) (متخصصین ایران)درس دوم قسمت5


متخصصین ایران طراحی سایت

تا اینجا یاد گرفتیم که چطور با فعالیت ها (activities) کار کنیم، اگه ...


276 بار بازدید شده استفاده از مفاهیم آشکار (explicit intents) (متخصصین ایران)درس دوم قسمت5         (اطلاعات بیشتر)

25

ساختن و مدیریت فعالیت ها Activities یک (متخصصین ایران)درس دوم قسمت4


متخصصین ایران طراحی سایت

همون طور که قبلا هم اشاره شد، فعالیت ها (activities) یکی از ساختارهای اصلی ...
 


274 بار بازدید شده ساختن و مدیریت فعالیت ها Activities یک (متخصصین ایران)درس دوم قسمت4         (اطلاعات بیشتر)

24

کار کردن با AndroidManifest.xml (متخصصین ایران)درس دوم قسمت3


متخصصین ایران طراحی سایت

حالا می خوایم یه نگاه دقیق تری روی AndroidManifest.xml داشته باشیم ...

 


364 بار بازدید شده کار کردن با AndroidManifest.xml (متخصصین ایران)درس دوم قسمت3         (اطلاعات بیشتر)

23

ایجاد پروژه و درک ساختار آن (متخصصین ایران)درس اول قسمت2


متخصصین ایران طراحی سایت

خوب بعد از تمام مراحل اولیه ای که انجام دادیم...

 


308 بار بازدید شده ایجاد پروژه و درک ساختار آن (متخصصین ایران)درس اول قسمت2         (اطلاعات بیشتر)

22

نمای کلی از توسعه اندروید (متخصصین ایران)درس دوم قسمت 1


متخصصین ایران طراحی سایت

اول بریم سراغ معماری اندروید ....


323 بار بازدید شده نمای کلی از توسعه اندروید (متخصصین ایران)درس دوم قسمت 1         (اطلاعات بیشتر)

21

آماده کردن دستگاه اندروید (گوشی) برای توسعه (متخصصین ایران)درس اول قسمت8


متخصصین ایران طراحی سایت

وقتی می‌خواید که نرم افزارتون رو روی دستگاه واقعی اندروید ...

 


316 بار بازدید شده آماده کردن دستگاه اندروید (گوشی) برای توسعه (متخصصین ایران)درس اول قسمت8         (اطلاعات بیشتر)

20

مراحل نصب «ابزار توسعه اندروید» ADT در ایکلیپس (متخصصین ایران)


متخصصین ایران طراحی سایت

۱.برای نصب ADT باید در سایت تقریبا به انتهای صفحه ....


317 بار بازدید شده مراحل نصب «ابزار توسعه اندروید» ADT در ایکلیپس (متخصصین ایران)         (اطلاعات بیشتر)

19

مراحل نصب ایکلیپس (Eclipse) روی ویندوز (متخصصین ایران)


متخصصین ایران طراحی سایت

۰.قبل از نصب ایکلیپس باید اس دی کی رو نصب کرده باشید....

 


316 بار بازدید شده مراحل نصب ایکلیپس (Eclipse) روی ویندوز (متخصصین ایران)         (اطلاعات بیشتر)

18

مراحل نصب ایکلیپس (Eclipse) روی مک (متخصصین ایران)


متخصصین ایران طراحی سایت

۰.قبل از نصب ایکلیپس باید اس دی کی رو ....


386 بار بازدید شده مراحل نصب ایکلیپس (Eclipse) روی مک (متخصصین ایران)         (اطلاعات بیشتر)

17

ایجاد دستگاه مجازی (Virtual Device) یا شبیه ساز (emulator) برای اندروید (متخصصین ایران)


متخصصین ایران طراحی سایت

1.وقتی در طول توسعه نرم افزاتون، احتیاج به آزمایش (تست) برنامتون دارید، حتما نیاز به....


407 بار بازدید شده ایجاد دستگاه مجازی (Virtual Device) یا شبیه ساز (emulator) برای اندروید (متخصصین ایران)         (اطلاعات بیشتر)

16

مراحل نصب بسته بندی Android SDK platform (متخصصین ایران)


متخصصین ایران طراحی سایت

1.برنامه SDK Manager رو اجرا کنید...


407 بار بازدید شده مراحل نصب بسته بندی Android SDK platform (متخصصین ایران)         (اطلاعات بیشتر)

15

مراحل نصب "بسته توسعه نرم افزار" SDK برای کاربران مک (متخصصین ایران)


متخصصین ایران طراحی سایت

۱. دانلود "بسته توسعه نرم افزار" یا SDK ....

 


393 بار بازدید شده مراحل نصب "بسته توسعه نرم افزار" SDK برای کاربران مک (متخصصین ایران)         (اطلاعات بیشتر)

14

مطالبی که باید از قبل بلد باشید (متخصصین ایران)


متخصصین ایران طراحی سایت

مطالبی که باید از قبل بلد باشید....


318 بار بازدید شده مطالبی که باید از قبل بلد باشید (متخصصین ایران)         (اطلاعات بیشتر)

12

مراحل نصب "بسته توسعه نرم افزار" SDK برای کاربران ویندوز (متخصصین ایران)


متخصصین ایران طراحی سایت

برای استفاده از SDK اندروید به (JDK (Java Development Kit احتیاج دارید ....


373 بار بازدید شده مراحل نصب "بسته توسعه نرم افزار" SDK برای کاربران ویندوز (متخصصین ایران)         (اطلاعات بیشتر)