گروه متخصصین ایران

گروه متخصصین ایران فعالیت خود را از 15 سال پیش با هدف تبدیل رویاهای شما به واقعیت آغاز نموده و حاصل سالیان سال مطالعه و تحقیق خود را در قالب سایت هایی فنی با گرافیکی حرفه ای در اختیار شما قرار داده است


Team Member

علیرضا خدائی فر

مدیر سایت

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسي برق – قدرت
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته مهندسي کامپیوتر - نرم افزار
شاغل در دیسپاچینگ فوق توزیع برق منطقه ای تهران
مدیر گروه متخصصین ایران